Pěvecký sbor ČVUT

Hledáme zpívající studenty i nestudenty, přijďte mezi nás! Aktuálně potřebujme zpěváky do mužských hlasových sekcí: tenory i basy.

Kdy: středa 18:00–21:00
Kde: ČVUT, Fakulta strojní na Karlově náměstí v místnosti A-312

Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Ing. Jana Matějíčková
Tel.: +420 602 673 389, E-mail: jana.matejickova@sbor.cvut.cz

Kdo jsme

Smíšený sbor ČVUT je uměleckým sdružením s tradicí sahající až k roku 1949. Přestože jde o amatérský sbor, vystřídalo se během historie ve vedení sboru mnoho vynikajících profesionálních hudebníků. V současné době má sdružení přes sedmdesát členů. Kromě studentů, absolventů a profesorů ČVUT jsou v jeho řadách i další zájemci o sborový zpěv nejrůznějších povolání.
Repertoár sboru zahrnuje vážnou hudbu od 17. století až do současnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována hudbě českých autorů. Mimo to se ale sbor nebrání i jiným hudebním žánrům, ať už se jedná o úpravy lidových písní, spirituály, či sborové aranže rockové, nebo populární hudby.

Pěvecký sbor ČVUT pravidelně vystupuje na koncertech a hudebních festivalech jak v ČR, tak i v zahraničí. Kromě vlastních sborových koncertů  sdružení umělecky spolupracuje s mnoha vynikajícími sólisty a hudebními tělesy (např. se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Severočeskou filharmonií Teplice, Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, Orquesta Sinfónica Chamartín Madrid aj.). Sbor již několikrát natáčel pro Českou televizi a je pravidelně zván Kanceláří prezidenta republiky k uměleckému vystupování při slavnostních příležitostech a výročích ČR. Mezi poslední úspěchy sboru patří provedení Requiem G. Verdiho ve Smetanově síni Obecního domu a v Katedrále sv. Víta v Praze.

Kromě radosti z provozování hudby a přátelské atmosféry nabízí sbor svým členům i bezplatnou pěveckou výchovu pod vedením profesionálních hlasových poradců.

Sbormistrem je Jan Steyer.