Repertoár

Duchovní hudba:
Antonín Dvořák: Stabat mater
Leoš Janáček: Věčné evangelium
Antonín Dvořák: Te Deum
Zdeněk Lukáš: Modlidba
Z.Pololáník: Liturgická mše
L.Janáček: Mše B-dur pro sbor a varhany
J.D.Zelenka: moteto „Caligaverunt oculi mei“

Světská hudba:
Fibich: Jarní romance
B. Smetana : Česká píseň
A.Dvořák: Moravské dvojzpěvy v úpravě pro smíšený sbor (Kosa, Šípek, Slavíkovský polečko)
B.Bartók: Čtyři slovenské lidové písně
B.Smetana: Proč bychom se netěšili
Z.Lukáš: Už ho vedou Martina
M.Košler: Za tou naší storoličkou
M.Hroněk: Prší, prší
E.Suchoň: Bodaj by vás čerti vzali

Vánoční program:
C. Saint-Saëns: Vánoční oratorium
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Fr. Žváček: Vánoční koledy (Poslouchejte křesťané, V Půlnoční hodinu, Čas radosti, V Betlémě dnes Maria, Lašské koledy)
J.C.Vodňanský: Rorando coeli
O.A.Tichý: Tři králové
M.Košler: Narodil se Kristus pán (dvojsbor)