MgA. Jan Steyer

Po absolvování hry na varhany a dirigování na Pražské konzervatoři pokračoval v dalším studiu těchtooborů na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kterou absolvoval v roce 2010.

Mimo studium se aktivně zúčastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními osobnostmi světové hudby a zaměřených na interpretaci jak staré, tak i soudobé hudby. Již během studií na konzervatoři získával dirigentskou praxi jako umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium Carmina Antiqua, zabývajícího se prováděním staré hudby a posléze působil jako sbormistr Pražského dívčího sboru.

V současné době je uměleckým vedoucím Pěveckého sboru ČVUT, sbormistrem Pražského smíšeného sboru a dirigentem Smíchovské komorní filharmonie.

Zároveň bývá pravidelně zván k mnoha profesionálním i amatérským symfonickým orchestrům jako hostující dirigent (Severočeská filharmonie Teplice, Hudba hradní stráže a policie ČR, Symfonický orchestr ČVUT…). Při dirigentské práci uplatňuje zkušenosti získané i varhanní činností, ve které kromě sólových koncertů spoluúčinkuje s mnoha pěveckými sbory a orchestry (mj. s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem).

Dále působí jako varhaník Karlovy Univerzity a nezanedbává ani činnost pedagogickou – dlohodobě působil jako hudební lektor na New York University (výuka vokálních ansámblů, výuka varhanní hry) a je pravidelně žádán na různé mistrovské hudební kurzy, kde vyučuje varhanní improvizaci a sbormistrovství. Umělecky se podílel na natáčení mnoha CD, ať už jako interpret, či jako hudební režisér a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy, opakovaně v Japonsku, v Rusku, Egyptě a Číně.

Mgr. Jiří Voběrek

Od pěti let se věnuje hře na klavír. Po studiu v LŠU Voršilská u prof. Aleny Fišerové přešel na Pražskou konzervatoř pod vedení prof. Vladimíra Topinky a později i na obor dirigování u prof. Přemysla Charváta. V dalším studiu pokračoval na pražské HAMU, katedře dirigování, vedené prof. Jiřím Chválou. Zde studoval mimo jiné pod vedením českých legend oboru, doc. Radomilem Eliškou, prof. Eduardem Fišerem, prof. Františkem Vajnarem, prof. Josefem Kuchinkou a i prof. Josefem Veselkou.

Souběžně s vysokoškolským studiem působil jako sbormistr Hudebního divadla v Karlíně. Již více, jak dvacet let pracuje na pražské taneční Konzervatoři Duncan Centre, v současnosti zde vede Oddělení hudebních pedagogů.

Kromě Pěveckého sboru ČVUT, kde působí na pozici sbormistra, hraje na piano ve Swingbandu Tábor a jako klavírista, zpěvák i dirigent externě spolupracoval či spolupracuje s dalšími hudebními tělesy (např. Hudba Hradní stráže a Policie ČR, The Tap Tap, Peshata) a v současné době se podílí na hudebním doprovodu pražské inscenace muzikálu Evita uvedené v divadle Studio Dva.

Mgr. Libuše Voběrková

Absolvovala hudební fakultu AMU ve třídě prof. Drahomíry Drobkové. Působila ve Slezském divadle v Opavě, v Hudebním divadle v Karlíně, v Armádním uměleckém souboru v Praze, koncertovala u nás i v zahraničí. Koncertní činnosti se příležitostně věnuje dodnes.

V současné době vyučuje zpěv na Divadelní fakultě AMU v Praze, spolupracuje s Národním divadlem v Praze a s jinými pražskými divadly jako hlasový poradce. V září 2010 se začala věnovat hlasové výchově v pěveckém sboru ČVUT.

Marie Pochopová

Při studiu na Gymnáziu v Mariánských Lázních začala navštěvovat ZUŠ Fryderika Chopina, kde studovala klavír, cembalo a varhany. V roce 2007 byla přijata na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Kalfuse. Nyní je studentkou HAMU u prof. Josefa Popelky.

Absolvovala řadu interpretačních kurzů, např. kurzy Lea van Doeselaara, Ludgera Lohmanna, Arvida Gasta, Christopha Bosserta, Edoarda Bellottiho, Tobiase Lidnera, Václava Lukse, Helmuta Frankeho, Stefana Baiera aj. Mimo jiné se věnuje interpretaci staré hudby a studiu cembala. V roce 2011 získala druhou cenu na soutěži Bachův varhanní podzim v Brně a v roce 2016 druhou cenu na soutěži Nadace Bohuslava Martinů v oboru cembalo.

Spolupracuje s řadou sólistů, se sbory (Pražský katedrální sbor, Smíšený sbor ČVUT) a s orchestry (např. Česká filharmonie, Olomoucká filharmonie).

V roce 2017 se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond.

Close Menu